O světě Forgotten Realms
sv%C4%9Bt.png

Forgotten Realms

Ztracené říše či Ztracená království, někdy zkracované pouze jako Říše či Království je "campaing setting" pro hru na hrdiny Dungeons & Dragons. Kromě toho můžete tento svět znát z několika počítačových her (Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights) nebo mnoha románů (například série o mágu Elminsterovi nebo příběhy o drowském hraničáři Drizztu Do'Urdenovi). Pro znalce tohoto světa uvedu, že se nacházíme ve 4. edici DnD knih.
Pokud vám nic z výše uvedeného není známé, nemusíte se toho obávat: o světě existuje obrovské množství materiálů, které ke hře nebudete potřebovat, ale v případě zájmu a znalosti anglického jazyka se jimi můžete inspirovat. Uvedeme vám zde základní fakta a pojmy, bez kterých se ale neobejdete.

Historické minimum

Před několika desítkami let byl Faerün téměř zničen divokými magickými silami známými jako Magický mor. I když se o jeho původu debatuje, jeho následky jsou jasné. Země se pohnula, celé státy byly utopeny a obrovský kus Faerünu se propadl do Podtemna (podzemního království drowů). Magický mor pronikl do všeho a všech. Krajina se i teď chová nevyzpytatelně a její důsledky lze vidět i na nějakých bytostech.
Dalším důsledkem bylo prolnutí světů Abeir a Toril (o nich stručně dále) - magický mor pronikl i do rozdílných dimenzí a poznamenal oba světy. Celé kusy se vyměnily. Nejen, že se objevil nový kontinent mimo Faerün, ale i na samotném Faerünu se teď nachází velké plochy neprozkoumaného a často nebezpečného území - s jejich odlišným rostlinstvem, ale i obyvateli a kdo ví, čím ještě.
Pohroma se odehrála v roce 1385, dějství hry je zasazeno do roku 1399, zhruba patnáct let poté.

Geografické pojmy

Toril

Planeta, na které se nacházíme. Mnohými často označovaná jako „svět“.
Největším a „centrálním“ kontinentem je Faerün (jeho mapu si můžete pohlédnout zde, červeně je vyznačena přibližná herní oblast). Na sever od něj je zmrzlý severní pól. Na západě a jihu se rozprostírá Nekonečné moře. Nedaleko na východě se nachází další, nekolonizovaný kontinent. Takových je pravděpodobně více, ale co není na Faerünu, o tom se moc neví. Faerün je to kolébkou civilizace.

Abeir

Je to dvojče Torilu. Obíhají stejné slunce a mají i stejný měsíc (Selun). Každý ale existuje v trochu jiné dimenzi. Až donedávna ho všichni pokládali pouze za legendu, ale události propuknutí Magického moru způsobily, že se tyto dvě dimenze setkaly a protnuly velmi hrubým způsobem. Nyní zase obíhají každý ve své dimenzi.

Vílí divočina

Svět, ze kterého pochází předkové všech elfů. Po pohromě Magického moru se stal opět přístupný, ovšem za pomoci pokročilé mystické magie. A všimli si toho i tamější obyvatelé. Eladrinové odtamtud na Toril našli cestu a stávají se běžnou rasou na Faerünu.

Mečové pobřeží

Mečovým pobřežím je nazýváno západní pobřeží Faerünu. Samotný reliéf je dost zrádný, a tudíž přístavů je málo a každý je velmi hodnotný. Jsou jimi Hlubina, Baldurova Brána a Athkatla. Většina významných ostatních přístavů byla po propuknutí Magického moru zničena (včetně Luskanu a Neverwinteru).
Dalším z důležitých míst je Svítící pevnost: obrovská knihovna, do které dostanou přístup jen pečlivě vybraní jedinci.

Důležité státy

Baldurova Brána

Baldurova Brána je městský stát na Mečovém pobřeží. Jeho součástí jsou i zčásti divoká území na jihu, kde sousedí s Amnem. Na severu a východě nemá přesné hranice.
Jedná se o jedno z největších měst. Populace neustále roste (v současnosti asi 130 tis. obyvatel) a není jasné, jak je možné, že město neustále nějak funguje. Příčinou jeho rozmachu je také to, že Baldurova Brána nebyla zasažena Magickým morem. Jako taková přijala spoustu uprchlíků a město během několika let ztrojnásobilo svoji populaci.
Je obydleno převážně lidmi, najdou se zde ale i minority většiny civilizovaných ras.
Vyskytuje se zde lokální zlodějská gilda, skupiny mocných obchodníků bez skrupulí, nespočet kultů a dalších tajných uskupení. Rovnováhu mezi těmito nespočetnými skupinami udržují vojáci Ohnivé pěsti.
Vládu má ve svých rukou Velkovévoda Portyr. Navíc ve měste funguje i parlament.
Další důležitou postavičkou je Nejvyšší kněz Faenor, služebník boha Oghmy, představený Domu zázraků, největšího chrámu.

Amn

Amn leží stejně jako Baldurova brána na Mečovém pobřeží, jen o něco jižněji. Hlavním městem je Athkatla umístěná nedaleko hranic s územím Baldurovy Brány.
Jedná se o stát kterému vládne několik bohatých obchodních rodin. Bohatství národa pochází hlavně z plundrování. Nepřátelství s jižním hraničním panstvím Murradina a vzdálenějším městským státem Hlubina pramení hlavně z obchodní rivality. Jednotliví občané nicméně tuto nevraživost ostatních států vůči hlavním mocnostem Amnu, nesdílí.
Síla Amnu tkví především v početném loďstvu dominujícímu jižním pobřežím. Poté, co ale většina zámořských kolonií při vypuknutí Magického moru zmizela, byl jeho vliv omezen.
Vládce zakázal kouzelnickou magii a ustanovil organizaci zvanou Zahalení mágové, kteří trestají nelicencované uživatele této magie. Samozřejmě také vydávají lincence.
Největší zastoupení má církev boha Cyrica.

Náboženství

Náboženství je velmi rozmanité. Existuje množství bohů v mnoha panteonech a většina obyvatel jich uctívá více (podle toho, který se zrovna hodí). Bohové do života svých vyznavačů aktivně zasahují (ať už skrze kněžskou magii, předměty nebo zázraky všeho druhu) a také mezi sebou mohou bojovat. Popisy jednotlivých bohů jsou v záložce Náboženství.

Magie

Svět Fareünu je velmi magický. Existuje několik druhů magie, každá má své specifické postupy a užití. Popisy jednotlivých kategorií budou vyvěšeny.

Významné skupinky dobrodruhů

Hrdinové Mečového pobřeží

Rok 1368 byl velmi napjatý. Mečové pobřeží bylo sužováno mnoha skupinami banditů, hlavní dodávky železa z Nashkelských dolů začaly být nekvalitní a napětí mezi Baldurovou bránou a Amnem stoupalo. Schylovalo se k válce.
Za této situace se na cesty vypravil Abdel Adrian. Mladík vyrůstající ve Svítící pevnosti. Říká se, že ho z domova vyhnala smrt jeho nevlastního otce, učence Goriona. Věrným společníkem se mu stala jeho nevlastní sestra Imoen. Nedlouho poté se k nim přidali Gorionovi přátelé - bojovník Khalid a druidka Jaheira.
Jejich první hrdinský skutek bylo vybití gnollí pevnosti nedaleko Nashkelu. V těchto bojích se k Abdelovi přidal i Hraničář Minsc (a křeček Boo), protože Gnollové drželi kouzelnici Dyhaneir, kterou se zapřísáhl chránit. Mezi těmito šesti hrdiny se utvořilo silné přátelství, které jim dodalo sílu vypořádat se s nepravostmi Mečového pobřeží.
Netrvalo dlouho a dokázali vyčistit Nashkelské doly od stovek koboldů a obnovit dodávky kvalitního železa, vybili většinu lapků a zničili jejich hlavní tábor. Nakonec zabránili převratu v Baldurově bráně, kde démonovo dítě Sarevok s pomocí několika měňavců málem získal moc nad celým městem. A pak se po nich jakoby slehla země. Existuje pár zpráv, že se objevili v Amnu, ale již nic konkrétního.
Je jisté, že zejména Baldurova brána může Abdulovi a jeho družině říkat Hrdinové Mečového pobřeží. Vždyť oni sami odvrátili velkou železnou krizi, vybili lapky, což pomohlo znovu nastolit ekonomickou rovnováhu a v podstatě i zachránili celé město a tím odvátili, jistě katastrofální, válku s Amnem (i když zlí jazykové tvrdí, že jim v Baldurově bráně pomohli Stínoví zloději - tajná služba Amnu).
A to je jen zlomek jejich skutků. Byli to oni kdo jako první dokázali prozkoumat věž šíleného trpaslíka Durlaga a našli také místo posledního odpočinku samotného Baldurana. Koneckonců, běžte se zeptat i prostých obyvatelů Mečového pobřeží. Hrdinové Mečového pobřeží se starali i o jejich problémy, ať už to byla ztracená kočka nebo vybití pavouky zamořeného sklepa.

Zabíječi z Neverwinteru

Slavná skupina dobrodruhů působící hlavně na Mečovém pobřeží, kterou před zhruba sedmi lety založil Helmův paladin Arcolin Dragonsbane společně s Rengarem Firststrikem. Následujících několik roků se družina proslavila vícero slavnými skutky, včetně zabití Bestie Beregostu. Poslední větší zmínka o Zabíječích je poražení Bhaalova vtělení hluboko pod Daggerfordem před dvěmi lety a od té doby o družině nebylo moc slyšet.

Pět spárů

Říkalo se jim tak, protože každý přijal jako jméno zvířecího spáru. Prosluli v celé oblasti svými odvážnými kousky. Na světských zákonech jim moc nezáleželo, dělali, co uznali za správné. Mnohokrát se stali hrdiny prostého lidu, další jim ale z různých důvodů nemohli přijít na jméno a rozhlašovalo se o nich mnoho různých a rozporuplných věcí, jako by za tváří hrdinů zůstávalo skryto nějaké tajemství. Nakonec bylo prokázáno, že byli spojenci Temné aliance a Ohnivá pěst se jim vydala po stopě, aby je v průběhu krátké doby rozprášila.

Ostatní informace

Technologická vyspělost

Na většině území není nic pokročilejšího než mlýnské kolo.
Takřka všude je rozvinuto zemědělství a chov zvířat. Těžba kovů a jejich zpracování je většinou prováděna nějakým trpasličím klanem. Knihy se píší rukou. Existuje cechovní způsob výroby a obchodování, ve městech jsou běžně cechovní domy té či které profese, kde se setkáte s mistry a také všelikými pracovními nabídkami.

Cestování

Využívají se všemožné způsoby dopravy po souši (většinou s pomocí zvířat), po vodě (i plachetnice) a vzduchem (pomocí zvířat a různých magických předmětů).

Ohnivá pěst

Vojáci Ohnivé pěsti jsou členové vojenského uskupení operující na Mečovém pobřeží. Sídlí v Baldurově Bráně, kde působí zároveň jako městská stráž. Jejích cílem je důrazně trestat všechny, kdo způsobí vážný čin zla, tak jak ho posuzují oni. Toto prosazují zejména v Baldurově Bráně, ale pohybují se po velké části Mečového pobřeží až k hranicím s Amnem.